Ďakujeme, že podporíte náš projekt. Získané finančné prostriedky použijeme na dobudovanie lezeckej steny, jej prevádzku a ďalší rozvoj a tiež skvalitnenie služieb pre Vás.

Svojou podporou sa stávate členmi klubu VEŽA a získate:

Lezenie:

1 vstup: 1,50 €
10 vstupov: 14,00 €
20 vstupov: 24,00 €
50 vstupov: 55,00 €

Požičanie príslušenstva:

Sedák: 0,30 €
Karabína: 0,30 €
Istítko: 0,30 €

Ostatné:

Organizované skupiny: Dohodou

Členstvom v klube súhlasíte s prevádzkovým poriadkom lezeckej steny VEŽA.