Pôvodný stav:

Úprava príjazdovej cesty.

Výstavba:

Naša predstava:

Otvorenie lezeckej steny: